Teisės Angelai » Sutarčių rengimas

Sutarčių rengimas

Sutartis – tai  dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Greitai ir profesionaliai rengiame šias sutartis:

1) pagrindinių ir preliminariųjų pirkimo – pardavimo sutartis;

2) nuomos sutartis;

3) pasaugos sutartis;

4) mainų sutartis;

5) dovanojimo sutartis;

6) paskolos sutartis;

7) neatlygintino naudojimosi daiktu (panaudos) sutartis;

8) asmens išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutartis;

9) taikos sutartis;

10) paslaugų teikimo sutartis;

11) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis

12) turto patikėjimo sutartis ir kt.

Sutarties parengimo kaina:

Už nesudėtingą sutartį – nuo 50 EUR.
Už sudėtingą, nestandartinę sutartį – nuo 80 EUR.

Kilus ginčams dėl sutarčių vykdymo padėsime įvertinti Jūsų situaciją teisiniu aspektu, išanalizuosime bei nustatysime galimybę laimėti teisinį ginčą teisminėse institucijose. Taip pat parengsime teismui procesinius dokumentus – ieškinius, prašymus, pareiškimus ir kita.

Rengiame Jūsų poreikius atitinkančias sutartis už jums prieinamą kainą. Pateikiame ir papildome rengiamas sutartis pageidaujamais sutarties elementais ir t.t.

Pagrindiniai sutarčių rengimo principai

Pagrindiniai sutarčių vykdymo principai –  šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdant sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu.

Įstatymas numato tam tikrus konkrečių sutarčių formos ir turinio reikalavimus, be to, jokios sutarčių nuostatos negali prieštarauti imperatyvioms kitų įstatymų nuostatoms. Taigi rengiant sutartį reikalinga kruopšti ir išsami reikalavimų, taikomų pagal konkrečios sutarties pobūdį ir specifiką, teisinė analizė. Svarbu nepamiršti, jog įstatymas numato tam tikrų sutarčių (pvz., nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo, nekilnojamųjų daiktų nuomos, sudarytos ilgesniam kaip vienerių metų terminui ir kt.) privalomą teisinę registraciją.

Neįregistravus sutarties (tuo atveju, kai tai privaloma) ji negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis ir nesukelia jiems teisinių pasekmių. Atkreiptinas dėmesys, kad paęioms šalims sutartis galioja, nors ir nėra privalomai įregistruota. Šalių teisės ir pareigos tokiais atvejais atsiranda ne nuo sandorio įregistravimo, o nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatyme ar šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai įstatymas nustato, kad šalių teisės ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio įregistravimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

Kreipkitės į mus ir mes parengsime teisės aktų nuostatas atitinkančias sutartis, atliksime Jūsų jau sudarytų ir parengtų sutarčių teisinę analizę, suderinsime šalių bei pakonsultuosime sutarčių rengimo / sudarymo, keitimo, vykdymo ir nutraukimo klausimais.

Vyr. teisininkas sutarčių teisės ir vedybų sutarčių sudarymo klausimais:
Tel.: +370 (612) 60880
El. paštas: [email protected]

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ