Teisės Angelai » Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu. LR CK yra numatyti keturi atvejai, kai santuoka vieno sutuoktinio prašymu gali būti nutraukta supaprastinta tvarka, t.y. ypatingąja teisena. Supaprastinta tvarka šiais atvejais nustatyta siekiant apsaugoti vieno iš sutuoktinių interesus ir preziumuojant, kad, sutuoktiniams kartu nebegyvenant ilgiau kaip metus (vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu, vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus arba ilgiau kaip metus gyvenant skyrium) arba vienam iš jų tapus neveiksniam, šeima iširo.

SKYRYBOS INTERNETU. Užpildykite “Santuokos nutraukimo anketą” ir būkite nuo skyrybų tik per vieną žingsnį!

Kodėl verta rinktis mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook;
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas!
 • Visapusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.

Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu kaina:

 • Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu – dokumentų paruošimo teismui kaina nuo 200 €

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ

SKYRYBOS VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU TRUMPAI

Santuoka vieno sutuoktinio prašymu, kuris paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui, gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų:
1) sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;
2) vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo;
3) vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;
4) vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Visais aukščiau paminėtais keturiais atvejais svarbiausia, kad sutuoktinis, norintis išsiskirti, nekaltina kito sutuoktinio, jog santuoka iširusi, t.y. nėra keliamas kito sutuoktinio kaltės klausimas. Tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių sutuoktiniams nėra galimybės susitarti dėl santuokos nutraukimo padarinių ir negalima nutraukti bendru jų sutarimu.

LR CK numatytas sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) yra pagrindas nutraukti santuoką šio skirsnio tvarka tik jeigu gyvenimas skyrium (separacija) buvo patvirtinta teismo tvarka, t. y. laikantis įstatyme nurodytos procedūros. Todėl ši norma neapima faktinio gyvenimo skyrium, neįforminto teismo tvarka.

LR CK numatyta ne tik paties sutuoktinio, bet ir pripažinto neveiksniu sutuoktinio globėjo, taip pat globos ir rūpybos institucijos ar prokuroro galimybė inicijuoti ištuokos bylą. Tokia taisyklė nustatyta siekiant apsaugoti pripažinto neveiksniu sutuoktinio interesus.

Pažymėtina, kad šiuo atveju teismui bus rašomas prašymas, kuris yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Kadangi santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio iniciatyva, sutarties dėl santuokos nutraukimo padarinių nebus.

Skyrybų byla nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka, t.y. ypatingąja teisena. Šiuo atveju teismas neturi teisės nustatyti iki šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti ir šiam laikotarpiui sustabdyti bylos nagrinėjimą, tačiau turi teisę pasiūlyti šalims susitaikyti (pasiūlyti kreiptis į psichologą, šeimos krizių centrą ir pan.), ir šalims sutikus, atidėti bylos nagrinėjimą.

Skyrybų byloje būtina išspręsti ir visus kitus klausimus, susijusius su jos nutraukimu (nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir išlaikymo (alimentų), bendro sutuoktinių turto padalijimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo ir kt.).

Nutraukiant santuoką vieno sutuoktinio prašymu reikalingi dokumentai:

  • Santuokos liudijimas (originalas);
  • Paso kopijos;
  • Vaikų gimimo liudijimų kopijos (jei turite);
  • Pažyma apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą (neprivaloma);
  • Pažymos apie turimą nekilnojamąjį turtą iš VĮ Registrų centras;
  • Pažymos apie transporto priemones iš VĮ Regitra;
  • Kreditorinių įsipareigojimų sutartys (jei turite);
 • Dokumentai, patvirtinantys:
   • separaciją (teismo sprendimą);
   • vieno sutuoktinio pripažinimas teismo sprendimu sudarius santuoką esant neveiksniu;
    • teismo pripažinimas, kad sutuoktinis nežinia kur esantis arba
  • vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.