Teisės Angelai » Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

LR CK įtvirtinta sutuoktinio teisė, o ne pareiga reikalauti nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės. Todėl net ir esant įstatymo numatytoms aplinkybėms, sutuoktiniai gali kreiptis dėl skyrybų kitu pagrindu – prašyti teismą nutraukti santuoką bendru sutarimu. Reikalauti ištuokos šiuo pagrindu galima neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėję, kai sudaryta santuoka.

SKYRYBOS INTERNETU. Užpildykite “Santuokos nutraukimo anketą” ir būkite nuo skyrybų tik per vieną žingsnį!

Kodėl verta rinktis nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės pas mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai. Mūsų klientai visada lieka patenkinti; Internete; Facebook;
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas!
 • Visapusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Vidutiniškai per metu išskiriame daugiau nei 300 klientų.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Nutraukiant santuoką dėl vieno sutuoktinio kaltės kito sutuoktinio kaltė nėra preziumuojama, išskyrus keturis kaltės prezumpcijos atvejus. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu:

 • jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba
 • yra neištikimas, arba
 • žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba
 • paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Mes teikiame teisines paslaugas skyrybų procese:

  • Ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, prašymų teismui rengimas;
  • Profesionalus atstovavimas visose teismų instancijose;
  • Bendradarbiaujame su advokatų kontoromis, todėl dokumentai parengiami greitai, profesionaliai ir tinkamai;
  • Įvairių dokumentų, pažymų išreikalavimas iš įstaigų ar institucijų;
  • Apeliaciniai ir kasaciniai skundai;
 • Konsultacijos skyrybų ir kitais teisiniais Jums rūpimais klausimais;

SKIRIANTIS REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Santuokos liudijimas (originalas);
 • Paso kopijos;
 • Vaikų gimimo liudijimų kopijos (jei turite);
 • Pažyma apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Pažymos apie turimą nekilnojamąjį turtą iš VĮ Registrų centras;
 • Pažymos apie transporto priemones iš VĮ Regitra;
 • Kreditorinių įsipareigojimų sutartys;
 • Jei turima, dokumentai įrodantys sutuoktinio kaltę, ar kitas aplinkybes (skiriantis dėl sutuoktinio kaltės) – medicinės pažymos ir pan.
 • Kiti aplinkybes pagridžiantys dokumentai;

Pageidaujant Jums visus reikalingus dokumentus galime surinkti ir mes.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės trumpai

Šeimos teisėje „kaltė“, atsižvelgiant į asmeninį santykių pobūdį, suprantama savitai. Komentuojama norma sutuoktinio kaltę dėl santuokos iširimo (skyrybos dėl sutuoktinio kaltės) apibrėžia kaip sutuoktinių pareigų pažeidimą iš esmės. Tai lojalumo, savitarpio pagarbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima, kitos pareigos. Būtent šių pareigų pažeidimas iš esmės gali būti laikomas kaltu sutuoktinio elgesiu. Santuokinių pareigų pažeidimas iš esmės yra jų nevykdymas; tai elgesys, visiškai nepriimtinas atsižvelgiant į šeimos tikslus ir paskirtį visuomenėje, pavyzdžiui, visiškas nesirūpinimas vaikais, visiškas neprisidėjimas prie materialiųjų šeimos poreikių tenkinimo ir panašiai.

Todėl sutuoktinio kaltės nebūtų, jeigu šios pareigos būtų pažeistos ne iš esmės, pavyzdžiui, sutuoktinis vieną mėnesį šeimos poreikiams skiria daugiau, kitą – mažiau lėšų. Kaltės nėra ir kai sutuoktinis negali vykdyti santuokinių pareigų dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, dėl ligos yra nedarbingas, lytiškai nepajėgus ir panašiai. Esminiu santuokinių pareigų pažeidimu taip pat laikytinas elgesys, nepriimtinas teisės ir moralės požiūriu: žiaurus elgesys su sutuoktiniu ar kitais šeimos nariais, seksualinis vaikų išnaudojimas ar kitokia prieš vaikus ar kitus šeimos narius vartojama fizinė ar psichinė prievarta, santuokinė neištikimybė, alkoholizmas, narkomanija, religinis fanatizmas ir panašiai.

skyrybos dėl sutuoktinio kaltės

Šiais keturiais atvejais pakanka įrodyti tik patį faktą, su kuriuo siejama atsakovo kaltės prezumpcija, pavyzdžiui, santuokinę neištikimybę. Įrodžius tokį faktą, pripažįstama, kad atsakovas yra kaltas dėl santuokos iširimo.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis, kaltas dėl skyrybų, praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą. Kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su skyrybomis, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo (ši nuostata netaikoma, jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės).

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės. Kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą (jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita). Sutuoktinio reikalavimu teismas gali uždrausti kaltam dėl santuokos iširimo sutuoktiniui pasilikti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų.

Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės. Pareiškimas paduodamas apylinkės teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą ir apmokamas žyminiu mokesčiu. Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, teismas privalo išspręsti ir kitus su ištuoka susijusius klausimus: sutuoktinių nepilnamečių vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nustatymo, bendro sutuoktinių turto padalijimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo.

Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės kaina:

 • Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės – pilnas dokumentų paruošimo teismui, kai sutuoktiniai neturi vaikų, skolų/kreditų ar santuokoje įgyto turto, kaina  nuo 250 €
 • Skyrybos dėl sutuoktinio kaltės – pilnas dokumentų  paruošimas,  kai sutuoktiniai turi vaikų, skolų/kreditų ar  turto, kaina  nuo 350 €
 • Atsiliepimo parengimas – dokumentų paruošimo teismui kaina nuo 250 €

*Visas jūsų patirtas bylinėjimosi išlaidas padengs kita šalis!

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ