Teisės Angelai » Alimentų priteisimas

Alimentų ir vaiko išlaikymo priteisimas

Kaip prisiteisti vaiko išlaikymą (alimentus) internetu

Paslauga “Alimentų priteisimas internetu”, leidžia viską tvarkyti internetu. Tai vis populiarėjanti teisinė paslauga internetu. Vaiko išlaikymo priteisimo (tiek nepilnamečio, tiek pilnamečio) arba padidinimo klausimus sprendžiant internetu klientas gauna kokybiškas paslaugas sugaišdamas labai mažai laiko. Advokatui bendraujant internetu su klientu visada randami optimalūs, tinkantys jam sprendimai. Jums nereikia atvykti į kontorą, galite būti net ir kitame pasaulio krašte. Tą galite padaryti iš namų.

Todėl siekdami palengvinti jums darbą, jog negaištumėte laiko vykimams į advokatų kontoras dėl išlaikymo priteisimo, sukūrėme anketas, kurios padės mums greitai (max. per 1 dieną) ir patikimai paruošti procesinius dokumentus teismui Jums neišėjus iš namų be jokio valandinio užmokesčio! Jau sekančią dieną galėsite pristatyti dokumentus į teismą. Užpildykite atitinkamas anketas ir greitai užsitikrinsite savo vaiko išlaikymą!

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa be advokato

*(naudojama kai nenorite dalyvauti teismo posėdžiuose/gyvenate užsienyje arba sutarėte su kitu vaiko tėvu „gražiuoju” mokėti)

Vaikų išlaikymo (alimentų) padidinimo anketa

Išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis anketa

Kodėl verta rinktis prisiteisti alimentus pas mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook; ✯✯✯✯✯
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas!
 • Visa pusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Apmokėjimo politika. Apmokėjimas per 20 d. nuo dokumentų pateikimo, pageidaujant dalinis apmokėjimas;

Alimentų priteisimas pagal teismus

CK 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Šios nuostatos imperatyvas išplaukia iš vaikų teises nustatančių ir saugančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatų (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalis) ir iš bendrųjų šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurių esmė yra ta, kad visų pirma užtikrinti normalias vaiko augimo, vystymosi, jo įgimtų ir įgytų gabumų lavinimo sąlygas yra tėvų pareiga, įskaitant ir išlaikymo vaikams teikimą.

Nepilnamečiui vaikui gyvenant su vienu iš tėvų, kito tėvo (motinos) pareiga išlaikyti nepilnametį vaiką nepasibaigia. Įstatyme įtvirtinta galimybė tėvams susitarti dėl teikiamo išlaikymo formos ir dydžio (CK 3.192 straipsnio 1 dalis), tačiau geranoriškai to padaryti nepavykus išlaikymo formą ir dydį nustato teismas sprendimu (CK 3.194 straipsnio 2 dalis, 3.196 straipsnis).

Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, kad nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005).

Vaiko išlaikymo priteisimas ir galimas dydis

Pažymėtina, jog tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, ne tik atsižvelgiant į jų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, tačiau ir į jų sveikatą bei elgesį, siekiant uždirbti ir gauti pajamas. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, todėl nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti vertinama ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams.

Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas vaikui. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA).

Tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga vaiko išlaikymą, tačiau alimentų priteisimas (išlaikymo dydis), atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį (Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 1 straipsnis).

Tėvų turtinės padėties įvertinimas

Alimentų priteisimas (dydis). Tėvų turtinė padėtis yra faktinė aplinkybė, turinti reikšmės priteistinam išlaikymo dydžiui (alimentams) (CPK 3.192 straipsnio 2 dalis), todėl visapusiškas jos nustatymas yra būtina sąlyga tinkamai įgyvendinant tėvų išlaikymo pareigą. Teismas, nustatydamas tėvų turtinę padėtį, turi išsiaiškinti kiekvieno iš tėvų gaunamas pajamas ir turimą turtą, kitus pagal įstatymą išlaikomus vaikus.

Nustatydamas tėvų turtinę padėtį teismas turi įvertinti kiekvieno iš tėvų:

 • visų rūšių gaunamas pajamas, tarp jų – darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias pajamas (maistpinigius, butpinigius, priedus, premijas ir kt.), autorinius atlyginimus, pensijas, stipendijas, socialines pašalpas, pajamas iš komercinės ir ūkinės veiklos, turto nuomos, dividendus, gaunamus iš akcijų ir pajų;
 • pinigines lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose;
 • kilnojamąjį (automobilius, laivus, kitas transporto priemones, vertingus kilnojamuosius daiktus, brangakmenius ir kt.) ir nekilnojamąjį (gyvenamuosius namus, butus, kitus pastatus, žemę, mišką ir kt.) turtą;
 • vertybinius popierius (akcijas, pajus ir kt.);
 • juridinius asmenis (individualias įmones ir kt.) bei jų turtą;
 • finansinius įsipareigojimus, kitus išlaikytinius.

Mes visada rengdami dokumentus teismui pasirūpiname, jog būtų pilnai išreikalauta visa informacija apie tėvo turtinę padėtį, kad ir pats tėvas geranoriškai to neteikia. Todėl vaiko išlaikymo priteisiamas dydis maksimaliai nustatomas.

Ką daryti, jei noriu užsakyti paslaugą?

Norėdami sužinoti mūsų atsakymus į aktualius su vaiko išlaikymu (alimentais) susijusius klausimus, paspauskite šią nuorodą susisiekite su mumis ir mes pakonsultuosime Jus nemokamai.
Spauskite norėdami sužinoti daugiau apie vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimą.
Norėdami prisiteisti vaiko išlaikymą (alimentus), užpildykite alimentų priteisimo anketą.

Vaiko išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas (padidinimas)

Išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas galimas ir iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams. Todėl, atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko rūbams, skiepams, būreliams, padidėjus MMA, t.y. augant vaikui didėja ir jo poreikiai), vaiko motina turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti padidinti vaikui priteisto mėnesinio išlaikymo dydį.

Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas (CK 3.201 straipsnio 2 dalis). Papildomos vaiko priežiūros išlaidos priteisiamos nepriklausomai nuo to, kokia forma yra priteistas vaiko išlaikymas.

Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes gali būti priteista tam tikra vienkartinė pinigų suma arba tam tikros periodinės išmokos, išieškomos nustatytą laiką. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių atsirado papildomos vaiko priežiūros išlaidos, asmuo, iš kurio priteistas papildomas išlaikymas periodinėmis išmokomis, gali kreiptis į teismą dėl papildomo išlaikymo išieškojimo nutraukimo, jeigu teismo sprendimu nebuvo nustatytas tokio išieškojimo terminas.

Spauskite norėdami sužinoti daugiau apie vaiko išlaikymo (alimentų) padidinimą.

Norėdami padidinti vaiko išlaikymą (alimentus), užpildykite alimentų padidinimo anketą.

Alimentų priteisimas pas mus

Priteisiant alimentus mūsų profesionalūs teisininkai parengs Jums reikalingus dokumentus teismui dėl vaiko išlaikymo Lietuvoje ar užsienyje, o prireikus atstovaus bylose. Alimentų priteisimas galimas dėl:

 • išlaikymo (alimentų) priteisimo vaikui;
 • alimentų priteisimo vaikui, net, jei vienas iš tėvų gyvena užsienyje;
 • išlaikymo priteisimo pilnamečiui vaikui, kuris yra studentas ar moksleivis;
 • jau priteisto išlaikymo dydžio padidinimo;
 • jau priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo.
 • vaikams skirto išlaikymo skolos už pastaruosius metus priteisimas;
 • laikino vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimo;
 • bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo;
 • vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

Negalite nusisamdyti brangiai kainuojančio advokato ir nenorite patys dalyvauti teismo posėdžiuose?

Tereikia Jums pateikti vaiko išlaikymo anketą, o visa byla bus nagrinėjama raštu t. y. Jums nedalyvaujant. Užsitikrinkite vaiko išlaikymą ir nedalyvaukite teismo posėdžiuose ir nesisamdykite brangiai kainuojančio advokato!

Alimentų priteisimas be advokato!

Naujiena! Prisiteisk alimentus be advokato nedalyvaujant teismo posėdyje. Parengiame teismui dokumentus, jog nei Jums nei kitam vaiko tėvui nereikėtų dalyvauti teismo posėdyje ar samdytis advokatą nesvarbu kur Jūs bebūtumėte, ar Lietuvoje, ar Anglijoje, ar Švedijoje ar kitoje pasaulio šalyje. Kaina Tik 100 EUR.

Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo anketa be advokato

*(dažniausiai naudojama kai nenorite dalyvauti teismo posėdžiuose, gyvenate užsienyje arba sutarėte su vaiko tėvu/motina „gražiuoju” mokėti alimentus)

Vaiką išlaikyti privalo ABU TĖVAI! Ši tėvų pareiga įtvirtinta svarbiausiame šalies įstatyme – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: „tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti“ (38 str. 6 d.).

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas bei jo galimas dydis

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas. LR civilinio kodekso (toliau – CK) 3.194 str. 3 dalyje nurodyta, kad išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24-erių metų.

Tačiau tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Jeigu pilnamečio vaiko tėvai ar vienas iš jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, toks vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad besimokančio ar studijuojančio pilnamečio vaiko išlaikymas, kuriuo užtikrinamos būtinos sąlygos išsilavinimui įgyti, negali būti suprastas siaurai, tik kaip garantijų pažangumui pasiekti suteikimas. Toks išlaikymas apima platų būtinų sąlygų išsilavinimui gauti spektrą. Šis, kaip ir kiti kriterijai, yra vertinamojo pobūdžio teisinės kategorijos, kurių turinį lemia konkretūs teisiškai reikšmingi faktai.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas besimokančiam vidurinėje.

Išlaikymo pilnamečiam vidurinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam paramos būtinam vaikui dydžio nustatymui taikytinos sąlygos pagal įstatymo analogiją (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), t. y. išlaikymo dydis turi būti proporcingas pilnamečio moksleivio poreikiui bei tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas sąlygas viduriniam išsilavinimui įgyti. Pažymėtina, kad pilnamečio moksleivio išlaikymas, kuriuo užtikrinamos būtinos sąlygos viduriniam išsilavinimui įgyti, negali būti suprastas siaurai, tik kaip garantijų pažangumui pasiekti suteikimas. Toks išlaikymas apima platų būtinų sąlygų išsilavinimui gauti spektrą. Šis, kaip ir kiti kriterijai, yra vertinamojo pobūdžio teisinės kategorijos, kurių turinį lemia konkretūs teisiškai reikšmingi faktai

Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, pensijos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas.

Spauskite norėdami sužinoti daugiau apie pilnamečio vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimą.

Norėdami priteisti išlaikymą (alimentus) pilnamečiui vaikui, užpildykite pilnamečio vaiko alimentų anketą.

Alimentų priteisimo kaina (dokumentai):

Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas: Nuo 150 .
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) padidinimas: Nuo 150 .
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimas: Nuo 150 .
Pilnamečio vaiko, kuris yra moksleivis/studentas išlaikymo priteisimas: Nuo 150 .
Prisiteisti vaikų išlaikymo (alimentų) skolą už pastaruosius metus: Nuo 150 .
Atsiliepimo į ieškinį parengimas: Nuo 150 .
Dėl bendravimo tvarkos su vaiku ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymo parengimas: 50-100 .

Užpildykite anketą ir greitai užsitikrinsite savo vaiko išlaikymą! (spausti čia)

Laikinas alimentų priteisimas.

Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių formų – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimas (LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 11 p., LR CK 3.65 str. 1d. – 2 d. 4 p.). Ši priemonė taikoma, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (LR CK 3.65 str. 1 d.). Šios konkrečios laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užtikrinti, kad būtinos vaikui vystytis sąlygos ir bent minimalūs vaiko poreikiai būtų užtikrinti ir patenkinti visos bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kuris atskirais atvejais gali užtrukti.
Todėl norėdami, jog būtų priteistas vaikui laikinas išlaikymas, anketoje atitinkamai pažymėkite. Paprastai priteisia teismas max. 1/2 MMA arba 306 /mėn. vienam vaikui.

Taip pat yra galimybė nustatyti:

 • laikiną gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
 • išimtiniais atvejais draudimas vienam iš tėvų išvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) draudimas išvežti vaiką iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo leidimo;
 • laikino materialinio išlaikymo priteisimas ar laikinų apribojimų nustatymas (pvz. laikinai nustatyti bendravimo tvarką, uždrausti vienam sutuoktiniui/tėvui matytis su nepilnamečiais vaikais);