Teisės Angelai » Skyrybų mediacija

Skyrybų mediacija

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Mediacijos įstatymo pataisos, numatančios privalomą skyrybų mediaciją šeimos ginčuose (dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui nustatymo ar padidinimo, santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir kt.). Paprastai mediacija apibūdinama kaip procesas, kurio metu neutrali trečioji šalis (mediatorius) padeda ginčo šalims rasti jiems geriausią sprendimą. Todėl kol nėra mediatoriaus patvirtinimo, negalite kreiptis į teismą dėl visų šeimos santykių.

Skyrybų mediaciją inicijuoja šalys bendru sutarimu arba viena iš šalių, kuri nori kreiptis į teismą. Šalys dėl skyrybų mediacijos gali susitarti tiek kilus ginčui, tiek iš anksto, kai ginčo dar nėra (pvz bendru sutarimu).
Laikoma, kad mediacija užbaigta ir galima kreiptis į teismą kai:

  1. ginčo šalies rašytinio pareiškimo dėl nesutikimo spręsti ginčą mediacijos būdu gavimo diena. Jeigu ginčo šalys nebuvo sudariusios susitarimo dėl mediacijos ir viena ginčo šalis pateikė kitai ginčo šaliai pasiūlymą dėl mediacijos, laikoma, kad mediacija yra baigta anksčiausiu iš šių momentų:
    a. pasiūlymą gavusios ginčo šalies rašytinio pareiškimo dėl nesutikimo spręsti ginčą mediacijos būdu gavimo dieną arba
    b. praėjus penkiolikai darbo dienų nuo to pasiūlymo išsiuntimo dienos, jeigu kita ginčo šalis per šį terminą raštu nepareiškė sutikimo ginčą spręsti mediacijos būdu;
  2. mediatoriaus rašytinio pareiškimo dėl mediacijos pabaigos pateikimo visoms ginčo šalims diena;
  3. ginčo šalies rašytinio pareiškimo dėl pasitraukimo iš mediacijos pateikimo mediatoriui ir kitai ginčo šaliai diena;
  4. visų ginčo šalių rašytinio pareiškimo dėl mediacijos pabaigos pateikimo mediatoriui diena;
  5. ginčo šalių taikos sutarties (bendro sutarimo) sudarymo diena.

Pasibaigus skyrybų mediacijai, mediatorius išduoda teismui pažymą apie mediacijos pabaigą.

Mediatoriaus paslaugas galime pasiūlyti, tačiau jos yra apmokamos. Kaina 80 Eur.

Skiriantis bendru sutarimu pas mus, Jums skyrybų mediatorius bus paskirtas nemokamai!